10 kroków do własnej firmy cz. 4 – jak założyć firmę?

To już z czwarta odsłoną serii „10 kroków do własnej firmy”.  W ostatnim wpisie rozprawiłem się z podatkami, kontami bankowymi i całą księgowością. Teraz skupimy się na tym jak założyć firmę i nie popełnić żadnego błędu, a co najlepsze nie wychodząc z domu. Dodatkowo omówimy też aspekt zmian np. adresu prowadzenia działalności albo jej zamknięcie.

To wszystko jest możliwe dzięki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dziś skupimy się na tym czym właściwie jest CEIDG i jakie możliwości stwarza.

Czym jest CEIDG?

W obecnej formie Centralna Ewidencja i Informacja gospodarcza działa od ponad sześciu lat. Zastąpiła ona funkcjonujące wcześniej gminne ewidencje, których lokalizacja i przymus osobistej wizyty w celu załatwienia sprawy, często utrudniały życie osobom prowadzącym własną firmę.

Stworzenie internetowego rejestru przede wszystkim ułatwiło rozpoczynanie własnej działalności gospodarczej. Siedząc przed monitorem własnego komputera można nie tylko uzyskać dostęp do KRS czy bezpłatnej bazy danych przechowującej informacje o przedsiębiorstwach prowadzonych przez osoby fizyczne i zarejestrowanych w Polsce. CEIDG umożliwia także złożenie wniosku o rozpoczęcie działalności gospodarczej, wprowadzanie zmian do już udostępnionych informacji o firmie, jej zawieszenie, wznowienie czy likwidację.

Druczki i rubryczki

Zdaję sobie sprawę, że w biurokratycznych obostrzeniach można się pogubić, dlatego od początku poinstruuję Cię, za pomocą jakich dokumentów możesz podejmować wszelkie działania i kontaktować się z CEIDG.

Podstawowym formularzem, z którego powinieneś skorzystać przy większości spraw, o których wcześniej wspomniałem jest druk CEIDG-1. Poza uniwersalnością kwestionariusz ma ten jeszcze jedną zaletę- możesz za jego pośrednictwem złożyć jednoczesne zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS, bądź naczelnika Urzędu Skarbowego. Wypełniony druk, można wysłać do urzędu drogą internetową, po uprzedniej rejestracji w serwisie i logowaniu w witrynie CEIDG.

Pamiętaj jednak, że w celu jego potwierdzenia niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub elektronicznego podpisu uwierzytelniającego składane dokumenty. Dzięki powyższym rozwiązaniom nie musisz martwić się gdzie mieszkasz czy też jesteś zameldowany. Możesz swobodnie składać i przesyłać wnioski do wybranego przez Ciebie Urzędu Miasta lub Gminy. Jeżeli nie masz elektronicznego podpisu lub Profilu Zaufanego nic się nie martw. Wniosek możesz również przesłać do Urzędu Miasta/Gminy i podpisać go w terminie do 7 dni.

Wskazówka dla Ciebie!

Zanim przejdziesz dalej polecam Ci się zainteresować założeniem Profilu Zaufanego. W Twojej dalszej drodze przedsiębiorcy nie raz będziesz musiał zatwierdzać dokumenty w urzędzie. Założenie Profilu Zaufanego zaoszczędzi Ci wycieczek serio! Tutaj link jak możesz uzyskać Profil Zaufany. Kliknij w link.

Zakładanie działalności gospodarczej przez Internet

Otwieranie własnego biznesu, to pierwszy z przypadków, w którym staniesz przed obliczem wypełnienia wniosku CEIDG-1. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to skomplikowane, jednak postaram się szybko i sprawnie przeprowadzić Cię przez wszystkie punkty zawarte w formularzu.

Warto byś pamiętał, że dla osób fizycznych rejestrujących działalność, stanowi on jednocześnie:

  • wniosek o uzyskanie, zmianę, bądź wykreślenie wpisu z rejestru REGON,
  • zgłoszenie identyfikacyjne, bądź aktualizujące status podmiotu skierowane do naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP),
  • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • zgłoszenie, albo korektę zgłoszenia płatnika składek do ZUSu,
  • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników,

No to zaczynamy na sam początek musisz na te stronę. Kliknij w link.

Wypełnimy teraz wniosek CEIDG-1, który trzeba zatwierdzić w urzędzie do 7 dni, ponieważ prawdopodobnie nie masz jeszcze Profilu Zaufanego. Nie różni się on niczym. Różnica poleca jedynie na potwierdzeniu wniosku.

No to dalej teraz masz przed sobą wniosek w całej okazałości. Składa się on z 31 rubryk, a te które musisz wypełnić obligatoryjnie oznaczone są gwiazdką. Więc jak, zaczynamy wypełnianie?

1. W kroku pierwszym, musisz określić rodzaj wniosku jaki składasz. Powinieneś wybrać opcję pierwszą, która klasyfikuje wypełniony przez Ciebie dokument jako zgłoszenie wniosku o wpis do CEIDG.

2. Pole związane z miejscem i datą złożenia wniosku, możesz sobie darować, bo obowiązek jego wypełnienia leży po stronie Urzędu do którego trafi Twój formularz.

3. Dane wnioskodawcy, to nic innego jak wszystkie Twoje dane identyfikacyjne, na które składają się: imię i nazwisko, płeć, imiona rodziców, miejsce urodzenia, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, a także Twój numer PESEL. NIP wpisujesz tylko wtedy jeśli takowy posiadasz, natomiast pole REGON naturalnie pozostawiasz puste- wszak o nadanie tego właśnie numeru się zwracasz 😉

4. W punkcie czwartym uzupełnić musisz dane Twojego adresu zamieszkania.

Jak powinieneś rozszyfrować rubrykę „Opis nietypowego miejsca”? Po prostu jeśli mieszkasz gdzieś na końcu świata, objaśnij jak najlepiej do Ciebie dotrzeć. Jeśli na co dzień masz kontakt z cywilizacją a złożenie Ci wizyty nie jest równoznaczne z wielką wyprawą, śmiało możesz pozostawić to pole puste.

5. Rubrykę piątą wypełniasz tylko w tym przypadku, gdy Twój adres zameldowania nie pokrywa się z Twoim adresem zamieszkania.

6. Enigmatycznie nazwana część formularza „Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy”, to nic innego jak rubryka przeznaczona na nazwę Twojej nowej działalności!

Wpisz więc nazwę, która Twoim zdaniem będzie najlepiej pasowała do charakteru prowadzonej przez Ciebie działalności i dodaj do niej swoje imię i nazwisko. Jest to niezbędne, gdyż w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, firmą przedsiębiorcy jest jego imię i nazwisko. Tutaj do uzupełnienia pozostają Ci też informacje na temat osób zatrudnionych i osób pracujących w Twojej firmie.

Powinieneś wiedzieć, że z punktu widzenia prawa osoby zatrudnione, to wszyscy ci ludzie, z którymi wiąże Cię stosunek pracy. Za osoby pracujące rozumie się natomiast właściciele jednostek działalności gospodarczej i ich rodziny, osoby pracujące na swój własny rachunek, a także te wykonujące pracę nakładczą.

6.3. Ostatnią informacją do wypełnienia w tym paragrafie jest wpisanie rodzaju swojej działalności. Jej charakter powinieneś określić na podstawie kodów, które znajdziesz w spisie Polskiej Klasyfikacji działalności. Kliknij w link.

7. Nazwa skrócona, to taka którą posługiwał się będzie CEIDG w ewidencji firm. Przy jej formułowaniu musisz pamiętać, że obowiązuje Cię obostrzenie w postaci maksymalnej ilości znaków, w tym przypadku wynoszącej 31.

Ciężko Ci skrócić nazwę Twojej firmy? Wpisz więc w tym miejscu Twoje imię i nazwisko w całości, albo w takim brzmieniu na jakie pozwala Ci odgórny limit liter.

8. Uwzględniona tutaj data rozpoczęcia działalności powinna być realna i nie wcześniejsza niż data złożenia wniosku. (Pamiętaj, żeby nie otwierać firmy równo z początkiem miesiąca, ponieważ zapłacisz pełne składki ZUSowi)

9. To czy i jakie dane udostępnisz w tym punkcie zależy tylko od Ciebie. Dzieląc się nimi miej jednak świadomość, że będą one widniały na stronie CEIDG i każdy będzie miał do nich dostęp. (Może przychodzić pełną SPAMu, lepiej podać tutaj e-mail np. urząd@twojafirma.com)

10. Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej, to nic innego jak adres siedziby firmy.  Po jego podaniu, stanie się on ogólnodostępny. Gdy pozostawisz tę rubrykę pustą, to za miejsce prowadzenia działalności przyjmować się będzie adres pod którym zamieszkujesz. Wtedy, to on zostanie podany do publicznej wiadomości.

Jeśli chcesz, by korespondencja do Ciebie wysyłana trafiała pod inny adres, zainteresuj się rubryką 10.2 i uzupełnij ją preferowanymi danymi.

11. W tym miejscu w formularzu jesteś zobowiązany do określenia dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Chodzi więc o wszelkie punkty sprzedaży, oddziały firmy, miejsca przyjmowania zleceń od klientów, czy wykonywania przez Ciebie usług.

Jeśli dodatkowych miejsc wykonywania działalności będzie więcej niż jedno, wtedy powinieneś je szczegółowo opisać w załączniku CEIDG-MW. Dodatkowy załącznik do formularza, przyda Ci się również jeśli w swojej działalności nie przewidujesz dodatkowych miejsc jej wykonywania. Zdeklarować się w tej kwestii powinieneś za pomocą druku.

Jesteś zobowiązany określić też liczbę pracujących, liczbę zatrudnionych w takich miejscach i datę rozpoczęcia działalności takich jednostek. . Zastanowić Cię może, czego dotyczy pole nazwane “Jednostka samobilansująca”. Już spieszę z wyjaśnieniem. Chodzi o to, że dopuszcza się by osoby prawne prowadzące własną działalność gospodarczą miały w swojej strukturze organizacyjnej jednostki prowadzące własną rachunkowość. Jeśli planujesz posiadanie takich jednostek, w tej rubryce zaznacz pole “tak”.

12. Tutaj określasz datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS, która jest równoznaczna z datą rzeczywistego rozpoczęcia prowadzenia działalności.

13. Pole to dotyczy jedynie rolników, którzy zamierzają podlegać ubezpieczeniu w KRUSie.


Trzy kolejne pola 14, 15 i 16 dotyczą przypadków kiedy wnioskodawca chce zawiesić, wznowić bądź zaprzestać wykonywania swojej działalności gospodarczej. Jeśli więc dopiero zakładasz swój biznes, to one Ciebie nie dotyczą.

17. Rubryka siedemnasta, zawierać powinna informacje dotyczące naczelników Urzędów Skarbowych odpowiednich jeśli chodzi o ewidencje podatkowe. Urzędnika wybieramy zgodnie z lokalizacją siedziby jednostki.

Następne dwa pola- 18 i 19- pozwalają Ci na wybór preferowanej formy podatku dochodowego. Opłacać możesz go na zasadach ogólnych, wybrać podatek liniowy, kartę podatkową lub ryczałt. Jeśli chcesz dowiedzieć się co różni powyższe opcje i która z nich jest najkorzystniejsza, zajrzyj do mojego wpisu. Kliknij w link. Gdy już się zdecydujesz na odpowiednią formę, zadeklaruj w jakim modelu będziesz wpłacał zaliczki- miesięcznym, kwartalnym, czy może uproszczonym?

Przechodząc do punktu 20. wskazujesz na rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej. Określ, czy i w jakiej formie będziesz ją w swojej firmie prowadził.

Kolejno w okienkach 21 i 22 wpisać powinieneś dane dotyczące podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową, czyli np. biura rachunkowego, któremu zlecasz czuwanie nad finansami Twojej firmy. Wymagane jest podanie nazwy i numeru NIP takiego podmiotu. Jeśli prowadzisz księgowość internetową, to nie musisz wypełniać tego pola.

Rubryki z numerami od 23 do 25 wypełniają jedynie firmy, które posiadają status zakładu pracy chronionej, właściciele spółek cywilnych, lub przedsiębiorstw zajmujących się drobną wytwórczością.

Punkt 26 obliguje Cię do podania numerów NIP i REGON, wszystkich spółek cywilnych w których masz udziały. W przypadku gdy nie jesteś wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej, po prostu zadeklaruj, że nie zawarłeś żadnych umów w tym zakresie.

Następnie w polu 27 należy udzielić informacji dotyczących małżeńskiej wspólnoty majątkowej. Gdy ta ustanie, lub wejdziesz w związek małżeński i zdecydujesz się na wspólnotę, będziesz zobowiązany dokonać korekty wniosku i zgłosić ten fakt fiskusowi.

Rubryka 28 zawierac będzie dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy, czyli wszystkie numery kont bankowych i dane banków w których posiadasz otwarte rachunki. Kratkę ”Rezygnacja” zaznaczasz tylko wówczas, gdy świadomie odstępujesz od zwrotu nadpłaty podatku dochodowego na Twój osobisty rachunek. (Tutaj nic się nie martw. Jeżeli tego nie zaznaczysz. Pieniądze wrócą do Ciebie przekazem pocztowy. Lepiej nie dzielić się z urzędami wszystkimi Twoimi kontami).

Zbliżamy się już do końca fomularza 😀 jeśli jesteś przedsiębiorcą, któremu za granicą naszego kraju nadano numery identyfikacyjne do celów związanych z opodatkowaniem i ubezpieczeniami społecznymi, to powinieneś zatrzymać się jeszcze na chwilę przy okienku 29 i właśnie tam wpisać te informacje.

Jeśli Cię to nie dotyczy, możesz śmiało przejść do punktu 30. Tam wskazujesz osoby, którym już udzieliłeś pełnomocnictwa do prowadzenia Twoich spraw. Nie masz pełnomocników? Pamiętaj, że wpisanie danych osobowych do formularza nie równa się z ich ustanowieniem. W tym przypadku obowiązuje odrębna droga prawna.

Na koniec wystarczy byś dołączył do wniosku wszystkie niezbędne dokumenty i podał ich dokładną liczbę. Wszystko powinien zwienńczyć Twój podpis. Jeśli składasz dokument przez internet, oczywistym jest że musisz użyć podpisu elektronicznego. I gotowe! Gratulacje teraz należysz do grona przedsiębiorców!

Na koniec pamiętaj, że rejestracja firmy w CEIDG jest darmowa! Nie daj się nabrać na pisma, które na pewno przyjdą na Twój firmowy adres. Po zarejestrowaniu firmy musisz jeszcze udać się do Urzędu Skarbowego oraz do ZUSu. Aktualne informacje na temat zakładania firmy zawsze znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju .

Powodzenia w rozwijaniu swojej działalności!